Välkommen till

Folkinitiativet Arjeplog

Vilket Arjeplog vill du bo i? Det är den fråga vi ställer oss. Vi vill bo i ett Arjeplog som präglas av öppenhet, diversifiering, och utveckling, inte avveckling. Vi vill se ett Arjeplog för alla, ung som gammal. Därför vill vi satsa på utveckling istället för avveckling. Politiken i Arjeplog måste jobba för ökat företagande och tillgång till utbildning i varje stadium. Vi är ett ideologiskt obundet parti med kandidater från olika politiska och ideologiska bakgrunder som alla har Arjeplogs bästa som gemensam nämnare.

Partiprogram Folkinitiativet Arjeplog

Vi har i samtal med många av er arjeplogare lagt märke till att det finns en känsla bland er att politiker inte lyssnar på vad befolkningen vill. I dessa samtal har vi identifierat ett antal punkter som vi tror är viktiga för att Arjeplog ska kunna utvecklas, växa och föra människor närmare varandra. De första bokstäverna i Samhällsservice, Utbildning, Näringsliv och Transparens bildar ordet SUNT. Vi i FIA vill arbeta för en sundare kommun med utgångspunkt i just dessa fyra frågor. Vi tror att det är viktigt att vända den negativa känslan, och där är du viktig. För att skapa framtidstro måste vi göra det tillsammans.

Samhällsservice

Det är viktigt att du som bor i Arjeplogs Kommun kan få den bästa tänkbara samhällsservicen. I dagsläget erbjuder kommunen enligt egen utsago ”service av medelgod kvalitet”. För att kunna öka kvaliteten på samhällsservicen bör kommunen ägna sig åt sina kärnuppdrag och inte investera dina skattepengar i sådant som på sin höjd gagnar ett fåtal. På detta sätt kan den kommunala verksamhetens kvalitet ökas och underlätta ditt vardagliga liv. Det är viktigt att kommunens tjänstemän jobbar för att du ska kunna förverkliga dina byggprojekt eller liknande inom lagens ramar.

Det ska vara enkelt att bo i kommunen, du ska kunna bo, leva och utvecklas i Arjeplog från vagga till graven. Vad behöver du för att bo i Arjeplog? Kommunen ska arbeta för att underlätta för dig och de behov du har. För att detta ska bli möjligt krävs ökad dialog och kontakt. Detta skulle öka kommunens förståelse av era behov.

Utbildning

För att Arjeplog ska kunna växa, utvecklas och blomstra måste utbildning prioriteras. Du ska kunna bo i Arjeplog och genomgå utbildning i alla stadier inklusive högskola/universitet om du vill. Det är viktigt att vi bygger en stark förskola med bra service, exempelvis 20h för barn med föräldralediga föräldrar. Det är viktigt att Arjeplogs kommun fortsätter att satsa och förbättra grundskolan som är barnens arbetsplats. Arjeplog måste ha ett lokalt förlagt gymnasiealternativ av kvalitet för att du ska kunna stanna i Arjeplog om du vill. Idag krävs minst gymnasieutbildning för att få ett arbete, och alla klarar inte av att flytta hemifrån när de är 15-16 år. Lärcentra kommer att vara en mycket viktig del i utvecklingen mot att skapa universitetsutbildningar och praktiska vuxenutbildningar enligt arbetsmarknadens behov.

För att kunna förbättra kvaliteten i vår kommun vill vi arbeta fram en policy som innebär att alla tjänstemän inom kommunens verksamheter måste ha adekvat utbildning. Detta är extra viktigt för tjänstemän på chefsposition. Utbildning är ingen garant för kunskap och kompetens men den ökar träffsäkerheten i kommunens rekryteringar.

Näringsliv

Arjeplog har en tradition av god företagsamhet. Vi ha många företag i vår kommun och därför är det viktigt att politiken lyssnar på företagens behov. Hur kan kommunen underlätta för att företagen ska kunna expandera? Vi behöver dock jobba med att bredda Arjeplogs näringsliv. Vi har många små företag men tyvärr inte så många företag som redan är etablerade i andra delar av Sverige. För att Arjeplog ska kunna växa behöver vi arbeta med uppsökande verksamhet och erbjuda dem fördelaktiga villkor för att på så sätt locka hit nya arbetsgivare som i förlängningen kan erbjuda dig nya arbetsmöjligheter.

 

Transparens

Arjeplogs Kommun behöver arbeta med att bygga upp ett förtroende gentemot dig. Det är viktigt att kommunen kommunicerar och berättar om sitt arbete för dig. Ett bra sätt att göra detta är att förtydliga hemsidan så att du enkelt kan hitta handlingar eller kontaktuppgifter till den du söker oavsett om du använder dator eller mobiltelefon. Kommunen måste också bli bättre på att dela allmänna handlingar då det är din grundlagsstadgade rättighet. FIAs utgångspunkt är en generös tolkning av vad som kan anses vara en allmän handling.

Många upplever att det blivit svårare att besöka Tingsbacka. Somliga menar att det har blivit som ett fort. Många medborgare saknar det direkta mötet med ex tjänstemän och att få ta upp sitt ärende ansikte mot ansikte. Vi måste hitta vägar att komma runt detta. Det förutsätter i sådana fall andra sätt för tjänstemän och folkvalda att göra sig tillgängliga på. Att hitta fler forum för samtal och dialog är centralt. Vi anser att detta är viktigt för att återupprätta förtroendet och stärka kommunikationen mellan medborgarna och tjänstemän och politiker. Vi tror att detta på sikt bygger ett ”Vi” i stället för en ”Vi och dom” känsla.

Med vänliga hälsningar Folkinitiativet Arjeplog (FIA)

kalender

Valet är över och vi kom med!